: : สำนักงาน สกสค. จังหวัดสระบุรี : :


 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2557

 

เงินสงเคราะห์รายศพ ประจำเดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2557

ชพค.

ชพส.

568.00

286.00

      

 

 

เงินสงเคราะห์รายศพ ประจำเดือน  เมษายน  พ.ศ. 2557

ชพค.

ชพส.

558.00

264.00

      

 

   

   ประกาศด่วน !!        

 

      สำนักงาน สกสค. จังหวัดสระบุรี ได้เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ เป็นหมายเลขใหม่ ดังนี้

                   หมายเลขโทรศัพท์ เปลี่ยนเป็นหมายเลข   036 – 351791

                      หมายเลขโทรสาร   เปลี่ยนเป็นหมายเลข   036 – 351792 

 

       ขณะนี้ทางสำนักงาน สกสค. จังหวัดสระบุรี ได้ทำการเปิดรับสมัครสมาชิก ชพค. และ ชพส. ที่อายุเกิน 35 ปี  โดยสามารถ ดาวน์โหลดได้ที่คอลัมน์ เอกสารใหม่ประจำเดือน  หรือ สามารถคลิกได้ที่   

ลิงค์ดังต่อไปนี้   ---->ชพส.        ---->ชพส.

 

 

 

Visitors: 6,298