: : สำนักงาน สกสค. จังหวัดสระบุรี : :


 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

 

เงินสงเคราะห์รายศพ ประจำเดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557

ชพค.

ชพส.

514.00

235.00

      

 

 

เงินสงเคราะห์รายศพ ประจำเดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2557

ชพค.

ชพส.

506.00

252.00

      

   

   ประกาศด่วน !!        

       สำนักงาน สกสค. จังหวัดสระบุรี ได้เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ เป็นหมายเลขใหม่ ดังนี้

หมายเลขโทรศัพท์ เปลี่ยนเป็นหมายเลข   036 – 351791

หมายเลขโทรสาร   เปลี่ยนเป็นหมายเลข   036 – 351792 

 

 

 

 

ประมวลภาพ งานพิธีเปิดสำนักงาน สกสค. จังหวัดสระบุรี

ชมภาพส่วนที่เหลือ ==>คลิก<==

Visitors: 9,739