: : สำนักงาน สกสค. จังหวัดสระบุรี : :


 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2557

 

เงินสงเคราะห์รายศพ ประจำเดือน  กรกฏาคม  พ.ศ. 2557

ชพค.

ชพส.

506.00

228.00

      

 

 

เงินสงเคราะห์รายศพ ประจำเดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2557

ชพค.

ชพส.

571.00

304.00

      

   

   ประกาศด่วน !!        

      แจ้งกำหนดการปิดสำนักงานเพื่อเข้าร่วมการประชุมประจำปี    ==>ฉบับที่ 1<==    ==>ฉบับที่ 2<==

 

      สำนักงาน สกสค. จังหวัดสระบุรี ได้เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ เป็นหมายเลขใหม่ ดังนี้

หมายเลขโทรศัพท์ เปลี่ยนเป็นหมายเลข   036 – 351791

หมายเลขโทรสาร   เปลี่ยนเป็นหมายเลข   036 – 351792 

 

 

 

 

ประมวลภาพ งานพิธีเปิดสำนักงาน สกสค. จังหวัดสระบุรี

ชมภาพส่วนที่เหลือ ==>คลิก<==

Visitors: 7,888