: : สำนักงาน สกสค. จังหวัดสระบุรี : :


ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2558

 

เงินสงเคราะห์รายศพ ประจำเดือน  มกราคม  พ.ศ. 2558

ชพค.

ชพส.

438.00

244.00

      

 

 

เงินสงเคราะห์รายศพ ประจำเดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2557

ชพค.

ชพส.

584.00

253.00

      

   

   ประกาศด่วน !!     

                                                        

         เชิญร่วมสั่งจอง พระพฤหัสบดี องค์เทพสัญลักษณ์แห่งความเป็นครู พุทธศักราช 2557  

 

           หากครูและบุคลากรทางการศึกษาท่านใดสนใจที่จะร่วมสั่งจอง พระพฤหัสบดี สามารถดาวน์โหลด   

  เอกสารโบชัวร์ได้ตาม เอกสารที่แนบนี้

 

       สำนักงาน สกสค. จังหวัดสระบุรี ได้เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ เป็นหมายเลขใหม่ ดังนี้

หมายเลขโทรศัพท์ เปลี่ยนเป็นหมายเลข   036 – 351791

                                                       หมายเลขโทรสาร   เปลี่ยนเป็นหมายเลข   036 – 351792 

 

 

สำนักงาน สกสค.จังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมวันครู

16 มกราคม 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม อ.เมือง จ.สระบุรี

 

 

ชมภาพส่วนที่เหลือ =>คลิกที่นี่<=

ประมวลภาพ งานพิธีเปิดสำนักงาน สกสค. จังหวัดสระบุรี

ชมภาพส่วนที่เหลือ ==>คลิก<==

Visitors: 11,273